کد خبر : 4692
تاریخ و زمان ارسال : 1395/09/02 - 00:14:57
تعداد بازدید : 2734
قانون اساسی جزء کدام یک از اشخاص و بخش های مذکور در ذیل می باشید؟ «33» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل «34» مطابق ماده

ثبت شکایات موضوع ماده 91 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

قانون اساسی جزء کدام یک از اشخاص و بخش های مذکور در ذیل می باشید؟ «33» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل «34» مطابق ماده

شخص حقیقی

شخص حقوقی بخش دولتی بخش عمومی بخش تعاونی بخش خصوصی

مشخصات شاکی حقیقی - :

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره ملی

تاریخ تولد

تابعیت

شغل

شماره تلفن ثابت

شماره تلفن همراه

آدرس پست الکترونیکی

آدرس پستی/کدپستی:

وکیل یا نماینده قانونی - :

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره ملی

تاریخ تولد

شماره پروانه وکالت

شماره تلفن ثابت

شماره تلفن همراه

آدرس پست الکترونیکی

آدرس پستی/کدپستی:

مشخصات شاکی حقوقی: -

نام شرکت

مؤسسه/سازمان

شماره و تاریخ

ثبت شرکت

نام و نام خانوادگی

صاحبان حق امضاء/سمت

تابعیت

شغل

شماره تلفن ثابت

شماره تلفن همراه

آدرس پست الکترونیکی

آدرس پستی/کدپستی:

مشخصات طرف شکایت (مشتکی عنه(: -

نام و نام خانوادگی (شخص حقیقی(

نام شرکت، مؤسسه، سازمان (شخص حقوقی(

شماره تلفن تماس

آدرس پستی/کدپستی:

موضوع شکایت و خواسته: -

به طور تفصیلی بیان نمایید که چه عمل و رویه ضدرقابتی ای از سوی طرف شکایت )مشتکی عنه( مورد نظر شما صورت گرفته است. -

آیا شما در خصوص شکایت حاضر، تا کنون به هیچ یک از مراجع اداری یا قضایی ذیصلاح دیگری جهت احقاق حقوق خود مراجعه نمودهاید؟! -

بلی خیر

در صورت مراجعه به هر یک از مراجع اداری و قضایی کلیه مستندات و مکاتبات در این خصوص را با بیان مختصری از اقدامات انجام گرفته در -

این زمینه به پیوست برگ ثبت شکایات حاضر ارائه نمایید.

مدارک و مستندات: -

در صورت در اختیار داشتن هر گونه مدارک و مستندات دال بر تحقق اعمال و رویههای ضدرقابتی از سوی طرف شکایت (مشتکی عنه)، ضممن

ارائه کلیه مدارک مورد نظر به پیوست برگ ثبت شکایات حاضر، عناوین مدارک و مستندات ابرازی را با درج موضوع هر یک بیان نمایید.

اینجانب بدینوسیله اقرار مینمایم که کلیه اطلاعات ارائمه گردیمده در قالمب فمرم شمکایت حاضمر و هم نمین

مستندات ضمیمه ابرازی آن صحت داشته و منطبق بر واقعیت و حقیقت می باشد.

نام و نام خانوادگی شاکی/ وکیل / نماینده قانونی

محل امضاء شاکی/ وکیل یا نماینده قانونی

تاریخ تنظیم و تسلیم شکایت

نظرات بینندگان :
نظر شما :
 
فیلدهای ستاره دار را پر کنید .
نام
ایمیل
نظر *
 
گزارش تصويری
عباس آباد - حسین ابراهیمی
علی نوری
طبیعت بهشهر
محمد آباد
پيام روز
تابلو اعلانات
نظرسنجی
آمار سايت
افراد آنلاین :
7
بازدید امروز :
1111
بازدید دیروز :
1267
بازدید کل :
4562228