کد خبر : 3584
تاریخ و زمان ارسال : 1394/12/27 - 15:05:27
تعداد بازدید : 2377
در هر شهری نقاطی هستند که ارزش مکانی زیادی دارند و خیابان امام خمینی(ره) بهشهر یکی از آن مکان ها است. از همشهریان عزیز سوال می کنم چه فرقی بین ملک خیابان هنر و ملک امام است؟ چه فرقی بین ملک خیابان هنر و ملک جاده کنت است؟ چه فرقی بین ملک مجاور جاده کنت با ملک های عباس اباد است؟

یادآوری تدبیرهای فرزندان بهشهری برای فردای بهتر شهرستان بهشهر - بخش اولیادآوری ( 6 ) تکمیل تعریض خیابان امام خمینی (ره)

یادآوری ( 6 )

تکمیل تعریض خیابان امام خمینی (ره)

چه تاثیری بررشد و توسعه اقتصادی ،یا رکود اقتصادی ،بیکاری بهشهر دارد؟

با تعریض خیابان امام خمینی (ره) چگونه برخورد کنیم؟

در هر شهری نقاطی هستند که ارزش مکانی زیادی دارند و خیابان امام خمینی(ره) بهشهر یکی از آن مکان هااست. از همشهریان عزیز سوال می کنم چه فرقی بین ملک خیابان هنر و ملک امام است؟ چه فرقی بین ملکخیابان هنر و ملک جاده کنت است؟ چه فرقی بین ملک مجاور جاده کنت با ملک های عباس اباد است؟

هر جا که جریان زندگی در آن جا قوی تر جریان داشته باشد، هر جا که مردم عزیز تمرکز کاری بیشتری داشتهباشند حاصل ان، گردش مالی بیشتر و داد و در نهایت داد و ستد افزون تر است که موجب می شود ارزش انمکان ها ، اعتبار ریالی بیشتری پیدا کند و در مورد ملک های تجاری،سرقفلی قسمتی از ارزش ریالی ملک است کهبا نفس کشیدن تلاش کردن و داد و ستد کردن برای آن ملک حاصل می شود.

اگر ملک خیابام امام ارزش ریالی نسبت به سایر نقاط دارد،این ارزش حاصل سال ها زندگی کردن و کسب روزیحلال و به جریان انداختن بهتر زندگی در سال های طولانی توسط انسان های خوب و درستکار است. انسان هاییکه تلاش کردن و اعتماد بیشتر مردم را جلب کردن و در نظر مردم حبیب الله هستند.اکنون که با تمرکز کاریخوب،برنامه ریزی شده است که خیابان امام تعریض شود،لازم است احتیاط لازم صورت گیرد.

یک: اگر ملک های خیابان امام خمینی(ره) مکانی خوب برای کار و تلاش و خدمت رسانی بهتر با کیفیت کسبروزی حلال به اقتصادی ترین نقطه شهرتبدیل شده است،یکی از عوال بسیار موثر در تحقق این نتیجه، تلاش وکوشش و ارائه خدمات مورد قبول مردم توسط کسانی بوده که سال ها با گوشت و پوست و استخوان و خوندل خوردن ها،چراغ این مکان را روشن نگه داشتن اند و کمک موثری برای جریان داشتن بهتر زندگی مردم بودهاند. این تلاش عزیزان، آن چنان در روح و جسم مردم بهشهر اثر داشته و دارد که هر یک از این مکان ها،یادآورعزیزانی است که تعدادی از آنان اکنون در کنار ما نیستند مثل پدر بزرگوار شهید صداقتی،مرحوممنوچری،مرحوم اصغر ایزدیار،مرحوم مفتون(دکه مطبوعاتی).

نکته ظریفی که وجود دارد این است که برای حفظ ارزش مکان های فعال خیابان امام باید کاری انجام دهیم کهفعالیت های این عزیزان متوقف نشود و فعایت های آنان از این مکان خارج نگردد که اگر این اتفاق بیفتد،همارزش این مکان ها کم می شود و هم ضربه بزرگی به کار این عزیزان وارد خواهد شد و بیکاران دیگری به جمعبیکاران اضافه می شود.

دو: عده ای فکر می کنند اگر مکانی در خیابان امام بدون فعالیت باشد باز هم ارزش فعلی را خواهد داشت امانمی دانند اگر رفت و امد مردم به هر دلیلی به خیابان امام کم شد،آن وقت فرقی بین ملک خیابان امام (ره) وملک های مجاور جاده کنت وجود ندارد.

سه: عده ای در این فکر بوده اند که برای پیشبرد تعریض خیابان امام از بازاریان این خیابان زهر چشم بگیرند ومکان های رقیب برای این خیابان بتراشند.مکان های دیگر می توانند به مکان های فعال و پر جنب و جوش مثلخیابان امام تبدیل شوند اما شرط ان تلاش صادقانه و مداوم و طولانی مثل بازاریان خیابان امام است. کسانیکه پیگیر این موضوی هستند هم به مجموعه های فعال خیابان امام ضربه می زنند و هم سرمایه زیادی را درمکان های کم بهره به هدر می دهند. اگر کسانی می خواهند نتیجه تلاششان،پرمنفعت باشد،باید کار خوب ارائهکنند واین فعالیتشان مداوم و طولانی مدت باشد.

ضربه المثلی هست که می گوید:دختی تنومند و قوی می شود که در یک مکان سال های سال از آسیب ها در امانباشد و ریشه های قوی در خاک داشته باشد.

چهار:از همه عزیزان که در خیابان که در اصلی امام،از ابتدای پارک ملت تا پل هوایی راه اهن ملک دارند درخواست می کنم لطفا با این نگاه که کدام واحدها فعال است و کدام واحدها غیرفعال-دوطرف خیابان امام راخوب تماشا کنید می ترسم همان بلایی که سر کارخانه چیت سازی آمد، سر این مکان های فعال خیابان امامبیاید. اگر دلتان لرزید- هر کمکی که می توانید برای فعال بودن این مجموعه انجام دهید کوتاهی نکنید.

پنج:می شود با همه مشکلاتی که برای تکمیل تعریض خیابان امام وجود دارد،با کمک همدیگر آن را حل کرد.

الف)کاری کنیم که هر کسی که با این موضوع در ارتباط است منافع اش تامین شود و اگر خدای ناکرده و زیانیوجود دارد،راهکاری اندیشیده شود که آن ضرر میان همه تقسیم شود.

ب) مکان هایی که مالکیت چند گانه دارد بزرگواری کنند و با گذشت و بخشش و تفاهم،در این موضوع تعیینتکلیف کنند و این محبتی است که عزیزان در ارتباط با این موضوع هم به خانواده خود و هم به همشهریان عزیزخود می کنند.

ج)پیشنهاد می شود نهادها و ادارات مسوول در مرحله اول تمامی حق و حقوق قانونی که می توانند از مالکانبگیرند گذشت کنند و این کار داری سابقه است. مثلا برای بازسازی های فرسوده، وام های با سود کم مثلا 4درصد داده می شود یا برای فعال کردن واحدهای صنعتی،شهرک های صنعتی ساخته می شود و آماده سازی اولیهانجام می شود و زمین ها با قیمت مناسب در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و این گذشت با گردشت کار و فعالشدن مجموعه ها به شکل و فرم دیگر به این نهادها وادارات باز خواهد گشت و حتی سوداوری ریالی بیشتری رانسبت به مبلغ اولیه خواهد داشت.

د)چون هر یکی از این مکان ها مشکلات مخصوص به خود را دارد،با مشورت و همفکری با همه افراد مرتبط،بهتصمیم واحد رسیده شود و هم پیگیری کنند که این تصمیم واحد اجرایی شود.

م)شاید یک راهکار این باشد که شهرداری به عنوان یکی از شرکا،برای ساخت و ساز و فعال کردن واحد ها واردگود شود و برای دریافت حق و حقوق خود ملک بگیرد.

ن)حرمت سرمایه گذاران و کسانی که به گسترش سرمایه گذاری در هر نقطه بهشهر کمک می کنند را داشتهباشیم. باور کنید شاید کسی سرمایه بیشتر نسبت به دیگران دارد یک بعد آن این است که مسوولیت بیشتریدارد و سختی بیشتری را باید تحمل کند.اگر در این ضرب المثل کمی تامل کنید که هر که بامش بیش برفشبیشتر،این بعد مهم قابل دیدن است.

حداقل کار برای کمک به آنان،تشکر زبانی و عادی خیر برای آنان است که تداوم کارشان،ایجاد کار برای تعدادیزیادی از افراد است.

خلاصه کلام:

خیابان امام (ره)یکی از مراکز مهم کسب و کار محل تلاش و کوشش برای به دست آوردن حلال است.این مکانها و خیلی از مکان های فعال دیگر،هر روز ندای زیادی به آسمان می رسد که الهی به امید تو و کار اغاز می کنندعمل و رفتاری که هیچ ضرری برای دیگران ندارد بلکه کمک کننده حل بسیاری از مشکلات است.

اگر می خواهید با دید باز، چشم های منتظر کار ببینید، اگر می خواهید احساس شرمندگی پیش زن و بچه وفرزند را حس کنید،اگر می خواهیدچشم هایتان پر درد شود،اگر وقت کردید صبح زود گذری از خیابان امام وچهار راه امام داشته باشید آن وقت عظمت کار کسانی که در شهر سرمایه گذاری می کنند را درک خواهید کرد.

و این چشم های منتظر کار ناامید نمی شوند.به نظرم بهترین کار شریف ترین کار و مقدس ترین کار در حالحاضر،ایجاد مکان ها و مراکزی است که محصول نهایی آن خدامت رسانی بهتر و با کیفیت برای همه مردماست.باید همه به هم کمک کنیم و همه همدیگر را به هم بسپاریم و همه پشت هم باشیم تا شیرینی زندگی رااحساس کنیم .

باامید به لطف خداوند بزرگ الف-احمدی

نظرات بینندگان :
نظر شما :
 
فیلدهای ستاره دار را پر کنید .
نام
ایمیل
نظر *
 
گزارش تصويری
عباس آباد - حسین ابراهیمی
علی نوری
طبیعت بهشهر
محمد آباد
پيام روز
تابلو اعلانات
نظرسنجی
آمار سايت
افراد آنلاین :
13
بازدید امروز :
1022
بازدید دیروز :
428
بازدید کل :
4489329