دکتری تخصصی از دانشگاه گلاسگو بريتانيا
کد خبر : 269
تاریخ و زمان ارسال : 1392/12/05 - 13:08:53
تعداد بازدید : 5204
بمنظور آشنايی بيشتر شما خوانندگان گرامی با معاون توسعه ومديريت منابع وبرنامه های اين معاونت گفتگويی را با دکتر عليجان تبرايی انجام داده ايم واز وی در خصوص اولويت ها،وضعيت پرداختی کارکنان، کميته رفاهی،وضعيت بيمه تکميلی ،جذب نيرو ،تبديل وضع همکاران تبصره 3 و.....سوالاتی پرسيديم
بمنظور آشنايی بيشتر شما خوانندگان گرامی با معاون توسعه ومديريت منابع وبرنامه های اين معاونت گفتگويی را با دکتر عليجان تبرايی انجام داده ايم واز وی در خصوص اولويت ها،وضعيت پرداختی کارکنان، کميته رفاهی،وضعيت بيمه تکميلی ،جذب نيرو ،تبديل وضع همکاران تبصره 3 و.....سوالاتی پرسيديم که اميدواريم توانسته باشيم جواب بخشی از سوالات همکاران عزيز را گرفته باشيم .درضمن از همکاران تقاضا داريم با ارسال نظرات،انتقادات و پيشنهادات خودما را از نقطه نظرات خويش بهره مند سازند.

-لطفا خودتان را معرفی نماييد؟
دکتر عليجان تبرائی دانش آموخته کارشناسی ميکروبيولوژی از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد باکتری شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتری تخصصی( PhD ) ويروس شناسی پزشکی ار دانشگاه گلاسگو بريتانيا می باشم.که ازسال 1374 به عنوان عضو هيئت علمی و استاديار ويروس شناسی دانشکده پزشکی مشغول خدمت در دانشگاه می باشم. افتخار سابقه دو ساله حضور در صحنه های دفاع مقدس و مجروحيت و انتصاب به خانواده شهدا را داشته و در کنار وظيفه اصلی آموزش و پژوهش با انتشار بيش از 30 مقاله علمی طی 18 سال خدمت در دانشگاه در مشاغل متعدد مديريتی و مشاوره ای از جمله معاونت پشتيبانی، مديريت پژوهشی، ميريت گروه ميکروب شناسی و عضويت در کميته ها و شوراهای متعدد آموزشی، پژوهشی و اداری و گزينشی و ... نيز اهتمام داشته، از ارديبهشت ماه سالجاری مجددا مسئوليت خطير معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه به اينجانب محول شده است.

- اولويت هاوبرنامه های شمادرسال جاری چيست وباتوجه به اهميت اين معاونت آيا برنامه ای را برای اين معاونت تدوين کرده ايد؟
همانگونه که در برنامه استراتژيک اين معاونت پيش بينی شده است تامين خدمات ستادی –تخصصی درزمينه توسعه سازمان ومديريت وارتقاء مديريت منابع انسانی،مالی، فيزيکی وارائه خدمات مذکور به واحدهای ستادی دانشگاه ومراکز آموزشی-پژوهشی و بهداشتی ودرمانی استان،باملاحظه محوری بودن نيروی انسانی درتوسعه سازمانی وعنايت به اعتلاء و رشد معنوی کارکنان ،کيفيت زندگی کاری، انعطاف پذيری، عدالت، پويايی، کارآيی، اثربخشی، نوآوری، خلاقيت، مسئوليت پذيری وپايبندی به قوانين ومقررات درجهت حمايت ازفعاليتهای سلامت از اصلی ترين وظايف وماموريتهای اين معاونت می باشد. در اين راستا با تلاش همکاران در گذشته و حال برنامه عملياتی سال 91 و 92 معاونت مورد تدوين و بررسيهای مکرر و بازبينی قرار گرفته است که با رفع ابهامات و نواقص برنامه در سال 91 موارد جديد تدوين گرديده که اميدواريم بخوبی عملياتی گردد. افزايش بهره وری و ايجاد منابع جديد برای دانشگاه با تکيه بر آموزش نيروی انسانی و نظارت و پايش مستمر برنامه ها و عملکرد معاونت و واحدهای تحت پوشش دانشگاه به اهداف والای ذکر شده فوق دست يابيم. بديهی است که فراهم نمودن زمينه های لازم برای تربيت وتامين نيروی انسانی متناسب، با تاکيد بر رفع نيازهای مادی و معنوی آنان، تلاش برای تامين اعتبارات مورد نياز واحدها با همکاری آنان، پيگيری جدی اخذ تشکيلات سازمانی دانشگاه، ارائه خدمات رفاهی متناسب و سازماندهی نظام مالی دانشگاه از اولويت های اين معاونت می باشد.

- آقای دکتر بفرماييد وضعيت پرداختی کارکنان تا پايان سال به چه صورت است ؟
خوشبختانه با تاکيدات سرپرست محترم دانشگاه و اولويت گذاری در پرداخت پرسنلی عليرغم مشکلات اعتباری حوزه سلامت و آموزش پزشکی با تمهيدات انديشيده شده روند پرداخت حقوق کليه پرسنل و مطالبات ناشی از افزايش حقوق در سالجاری به موقع انجام شده و پرداخت اضافه کاری دو ماهه آخر سال 91 و سه ماهه اول 92 به انضمام مطالبات 5 ماهه نظام نوين از سال 91 همکاران پرداخت گرديده است. با اين حال عليرغم مشکلات اعتباری دانشگاه هميشه برنامه ريزی برای پرداخت ها با اولويت هزينه های پرسنلی از جمله پرداخت حقوق، اضافه کاری،نظام نوين و .......... صورت می گيرد که ان شاء ا.... با وصول مطالبات فراوان بيمه ای دانشگاه، از سازمانهای بيمه گر و کمکهای دولت جهت رفاه حال پرسنل محترم و تحقق برنامه های بهبود روشهای مديريتی در واحدهای تحت پوشش، پرداخت های قانونی پيش بينی شده به صورت منظم تری تا پايان سال صورت پذيرد.

- آقای دکتر گفته می شود فقط پرسنل مديريت مالی دانشگاه سهم بری از طرح بهبر دارند لطفا توضيح بفرماييد؟
با عنايت به دستورالعمل نحوه پرداخت کارانه به پرسنل اجرايی و درگير در برنامه پزشک خانواده، کليه پرداختها به پزشکان، ماماها و ساير پرسنل درگير در سطح استان صورت می پذيرد همچنين براساس ماده 2 دستورالعمل مذکور، بخشی از پرداخت در حوزه ستاد از کل سرانه جمعيت تحت پوشش برنامه بيمه روستايی در استان به حوزه ی پشتيبانی(مالی و بودجه) دانشگاه تعلق می گيرد.

- آيا تا پايان سال پروژه ای قابل افتتاح داريد؟
با توجه نياز جدی استان به توسعه و افزايش پوشش خدمات سلامت، و به دنبال اقدامات انجام شده قبلی تلاشهای موثری طی ماههای اخير در جهت فعال سازی پروژه های با اعتبار استانی و ملی و درآمدی صورت پذيرفت که اميد است تا پايان سالجاری نسبت به تکميل و راه اندازی اکثر آنان اقدام گردد. که از جمله ميتوان به،اتمام باقی مانده 164 باب خانه بهداشت روستايی از طرح شکوفايی در سراسر استان ، توسعه زايشگاه بيمارستان امام خمينی(ره) شهرستان بندرترکمن ، آزمايشگاه مرکزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرگز ، تجهيز و راه اندازی مرکز دياليز و تالاسمی و بازتوانی قلب بيمارستان امير المؤمنين(ع) شهرستان کردکوی ، پايگاه اورژانس بين جاده ای روستای خواجه لر از توابع شهرستان بندرترکمن ، پايگاه اورژانس شهری شهرستان کردکوی ، موتورخانه مشترک ساختمان پيراپزشکی و کتابخانه مرکزی دانشگاه ، تهيه تجهيزات جانبی و آماده سازی و تکميل فضا و راه اندازی ساختمان شتاب دهنده خطی در مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان ، سالن انتظار مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان ، بيمارستان 32 تختخوابی شهرستان آزادشهر ، پايگاه اورژانس بين جاده ای روستای تيل آباد ، بيمارستان 96 تختخوابی شهرستان گنبد ، پايگاه اوژانس بين جاده ای روستای آق قميش ، توسعه اورژانس بيمارستان رسول اکرم ( ص ) شهرستان کلاله ، مرکز درمانی 10 تختخوابی شهرستان مراوه تپه ، پايگاه اورژانس بين جاده ای شهرستان مراوه تپه ،راه اندازی دانشکده بهداشت ،توسعه کلاسهای آموزشی دانشکده پزشکی ،تکميل و راه اندازی پروژه حيوان خانه دانشکده پزشکی، محوطه سازی دانشکده های پيراپزشکی و بهداشت اشاره کرد،لازم به ذکر است در صورت تأمين اعتبار، افتتاح پروژه های کتابخانه مرکزی و سالن ورزشی دانشگاه به ليست فوق اضافه می گردد. ضمن آنکه فعال شدن ساخت بيمارستان مينو دشت و مرکز تحقيقات گوارش و کبد از جمله اقدامات عملی صورت پذيرفته می باشد.

- شما در روز کارمند خبر از تشکيل کميته رفاهی داديد بفرماييد برنامه های اين کميته برای اعطای وام واردوهای تفريحی برای کارکنان چيست ؟
در حوزه امور رفاهی بر اساس سياستهای جديد و در ادامه خدمات رفاهی گذشته با تشکيل کميته رفاهی دانشگاه در چند محور مذاکرات و پيگيريهای لازم صورت پذيرفته است که شامل اقدامات پيگيرانه جهت بهبودروند پرداخت بيمه تکميلی سالجاری همکاران و يافتن راههای جديد و مناسب در جهت اصلاح رويه و پيش بينی آن در سالهای آينده می باشد. وجه ديگر امور رفاهی پرداخت تسهيلات بانکی، برابر نياز همکاران در قالب تسهيلات به صورت قرض الحسنه، سود متوسط و سود متداول بانکها ميباشد که اميدواريم با توجه به جلسات متعدد انجام شده با بانکها و نهائی شدن تفاهم بعمل آمده به صورت جامع و در مدت زمانی يک تا دو ماهه کليه همکاران به تناسب از تسهيلات منتفع گردند. ضمنا در راستای احيای برنامه سالهای گذشته مسافرتی همکاران، بررسيهای لازم در خصوص اصلاح برنامه هزينه ای بيمه تکميلی و جهتگيری آن به سمت اجرای برنامه های رفاهی متنوع تر در حال انجام است که پيشنهادات همکاران در اين راستا کمک موثری به اخذ تصميم مناسب خواهد نمود. در عين حال تاکنون نيز با هماهنگی بانکهای در تعامل، عليرغم عدم وجود تفاهم نامه های سال جاری نسبت به اعطای تسهيلات اقدام گرديده است که از آن جمله ازابتدای سال 92 تاکنون 174 مورد وام 100 ميليون ريالی، 429 مورد وام 70 ميليون ريالی، 105 مورد وام 50 ميليون ريالی و 59 مورد وام 30 ميليون ريالی براساس درخواستهای واصله از سوی واحدها به بانک معرفی شدند . لازم به يادآوری است که برابر تصميمات قبلی اتخاذ شده هم اکنون اعتبارات رفاهی دانشگاه جهت پرداخت سهم بيمه تکميلی بازای هر نفر 82500 ريال درماه که در مجموع 990000 ريال بابت هر نفر درسال می باشد اختصاص يافته است.

-از مديران خود رضايت داريد؟
خوشبختانه مجموعه مديران اين معاونت ضمن داشتن صبغه مديريتی در گذشته دارای سوابق مناسبی در بخشهای مختلف دانشگاه بوده و مورد وثوق اينجانب و مجموعه مديريتی دانشگاه می باشند. بديهی است که همراهی ساير مديران و همکاران دانشگاه در ارتقا مديريتی اين معاونت تاثير گذار بوده و ارائه نقطه نظرات ارشادی مورد امتنان خواهد بود.

- درخصوص بيمه تکميلی همکاران اعتراض دارند وازشما ميخواهند با يک بيمه قوی ترقراردادبسته شود برنامه شما چيست ؟
در خصوص بيمه تکميلی درمانی کارکنان، با عنايت به قرارداد منعقد شده از سال قبل پيگيريهايی در خصوص عملکرد نامطلوب بيمه ، براساس تماس های تلفنی و مراجعه حضوری همکاران محترم صورت گرفت و به شرکت مذکورهم برابر قرارداد تذکرات شفاهی و کتبی داده شده است. لازم به ذکر است که براساس نظرسنجی انجام شده از طريق واحدها متاسفانه نارضايتی عمده ای وجود دارد که موضوع به طور جدی در حال پيگيری و اقدام مقتضی می باشد.

-اگرممکن است درخصوص تبديل وضعيت همکاران قراردادی تبصره4 به تبصره3 توضيحاتی بفرماييد؟
از آنجائيکه موضوع تبديل وضع کارکنان قرارداد مشاغل کارگری ( تبصره 4 سابق )به قرارداد کار معين ( تبصره 3 سابق ) توسط وزارت متبوع فاقد محمل قانونی تشخيص داده شده است ( موضوع نامه شماره 1011/209 مورخ 25/4/90 مشاور معاون توسعه و مدير کل دفتر منابع انسان و پشتيبانی وزارت بهداشت ) اما بدليل درخواستهای مکرر اين همکاران زحمتکش موضوع فوق دو بار جهت طرح در هيات امنا دانشگاه پيشنهاد گرديد که بدليل عدم استناد قانونی، اعضای محترم هيات امنا نيز با آن موافقت ننمودند.

- وضعيت تشکيلات جديد دانشگاه به چه صورت است وشما چه اقداماتی انجام داده ايد؟
از ابتدای حضور اينجانب و برابر تاکيدات سرپرست محترم دانشگاه يکی ازالويتهای اين معاونت، اصلاح تشکيلات وبروز رسانی آن بوده است که طی چندين جلسه کاری با دعوت ازمعاونين يا روسای واحدهای ذيربط تشکيلات پيشنهادی واحدها مورد بررسی و بازبينی مجدد قرار گرفت. جلسات هماهنگی و کارشناسی در تهران با مديريت و کارشناسان محترم مرکز تحول اداری وزارت متبوعه صورت پذيرفت که خوشبختانه منجر به دريافت تاييديه تشکيلات اصلاحی برخی واحدهای تابعه و ايجاد تشکيلات جديد بعضی واحدهای جديدالتاسيس آموزشی، بهداشتی و درمانی گرديد، که مراحل تکميلی و ابلاغ آن در حال انجام می باشد ضمن اينکه برابر اعلان وزارتخانه تشکيلات حوزه های ستادی نيز به زودی برای کليه دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.

- وضعيت جذب نيروی انسانی (قراردادی ) به چه شکل است؟آيا برنامه ای داريد؟
طبق ماده 33 آئين نامه اداری استخدامی کارکنان غيرهيات علمی بکارگيری هر گونه نيروی انسانی مورد نياز دانشکاه بصورت پيمانی يا قراردادی در فضای رقابتی و با رعايت عدالت استخدامی و ... مجاز می باشد اين معاونت نيز خود را ملزم به رعايت کليه مفاد آئين نامه از جمله ماده پيشگفت می داند. در اين راستا مجوزهای اوليه جايگزين نيروهای خروجی از سيستم نيز اخذ گرديد. در ادامه در راستای اجرای تبصره 5 ماده 31 آئين نامه مذکور و مصوبه هيئت امنا مکاتبات و جلساتی با معاون و کارشناسان حوزه معاونت توسعه وزارت برگزار گرديده و در خصوص موضوع نيازهای نيروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در اين جلسات بحث و تبادل نظر شده است علی ايحال با توجه به کمبودهای اساسی نيروی انسانی در مراکز و بيمارستانهای تحت پوشش و توسعه اين مراکز و همچنين واحدهای جديدالتاسيس، مجوز جذب نيروی قراردادی برای تامين کسری نيروی انسانی مورد نياز در مشاغل تخصصی استان بويژه مناطق محروم و پيمانی تخصصی بيمارستان گنبد اخذ گرديد. هم اينک نيز با همت همکاران اين معاونت و ساير واحدهای دانشگاه بويژه بخشهای نظارتی آزمون جذب بخوبی برگزار گرديده که انشاا... بزودی نتايج اوليه اعلام و پس از طی مراحل گزينشی بکارگيری خواهند شد.

- ازارتباط کم شما با کارکنان انتقاد می شود نظر شما در اين زمينه چيست؟
شما با خودشان در پاسخ به اين پرسش ضمن پوزش از همه همکارانی که از اين جهت رنجيده خاطر شده اند به استحضار برسانم که همانگونه که می دانيد اينجانب همواره خود را خادم همکاران و مردم منطقه دانسته و ارتباطات اخلاقی و اجتماعی مناسبی را با همگان برقرار نموده ام و از ديدار يکايک همکاران لذت می برم و هر روزه نيز با توجه حضور فيزيکی حداقل 10 تا 12 ساعتی در محيط کار پذيرای همکاران مختلف می باشم. ضمن اينکه به جهت حجم بالای فعاليتهای اين معاونت با تفويض بخش عمده ای از اختيارات خويش به مديران اين معاونت سعی در روان سازی و تسريع در ارائه خدمات به همکاران و مردم نموده ام. در عين حال از اين پس تمام تلاش خويش را در ايجاد فضای ارتباطی مستقيم با همکاران معطوف خواهم داشت.

- آقای دکتربفرماييد موضوع فوق العاده ويژه کارکنان دولت مصوب هيات وزيران درسال جاری( بند10 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوری به ميزان حداکثر 20% حقوق وفوق العاده های مستمربارعايت سقف 25% ازمشاغل ) چرا تاکنون اجرايی نشده است؟
باتوجه به اينکه مصوبات دولت برای کارکنان محترم دردانشگاهها قابل تسری نيست و دانشگاهها تابع مصوبات هيات امناء می باشند وباعنايت به پيگيريهای بعمل آمده از وزارت متبوعه، موضوع فوق الاشاره درماده 54 آيين نامه اداری استخدامی پيش بينی وتنظيم گرديده که درصورت تصويب از سوی هيات امناء و تامين اعتبار، قابليت اجرايی خواهد يافت.

- درخصوص اجرای قانون بازنشستگی پيش ازموعد کارکنانی که درخواست داده اند توضيحاتی بفرماييد؟
باعنايت به مصوبات کارگروه بازنشستگی وعدم اختصاص بودجه جهت اجرای قانون بازنشستگی پيش از موعد در سال 92 ومحدوديت منابع مالی دانشگاه با بازنشستگی تعدادی از کارکنان متقاضی بازنشستگی با استفاده از قانون مذکور که دارای سابقه بالای 25 سال می باشند و به دليل شرايط خاص و ناتوانی جسمی طبق نظريه کميسيون پزشکی قادر به ادامه خدمت نمی باشند پس از اخذ تعهد در خصوص عدم درخواست پاداش پايان خدمت در شرايط فعلی موافقت به عمل آمد.
نظرات بینندگان :
کاظم    |    22:18:43 - 1393/10/29
0
0
  
سلام از  سایت جامع و مفید شما  دیدن کردم ممنون میشم ادرسهای زیر را در پیوندهای خود قرار دهید.
 
http://bisheboneh-star.blogfa.com 
 
  http://yasesepeid.blogfa.com
کاظم    |    22:18:45 - 1393/10/29
0
0
  
سلام از  سایت جامع و مفید شما  دیدن کردم ممنون میشم ادرسهای زیر را در پیوندهای خود قرار دهید.
 
http://bisheboneh-star.blogfa.com 
 
  http://yasesepeid.blogfa.com
نظر شما :
 
فیلدهای ستاره دار را پر کنید .
نام
ایمیل
نظر *
 
گزارش تصويری
عباس آباد - حسین ابراهیمی
علی نوری
طبیعت بهشهر
محمد آباد
پيام روز
تابلو اعلانات
نظرسنجی
آمار سايت
افراد آنلاین :
9
بازدید امروز :
1227
بازدید دیروز :
1267
بازدید کل :
4562344